Suverunde

Suverunde was ooit prioresse van het klooster van Nivantes, maar besloot oostwaarts te trekken, op zoek naar nieuwe stammen die zich wellicht bij het Verbond wilden aansluiten. Onderweg schreef zij enkele profetieën die veel invloed hebben gehad in de Landen. Meer oostwaarts wordt Suverunde vereerd als een Seinte, een heilige vrouwe. In het klooster en de westelijke Landen wordt ze daarentegen als ketter beschouwd, omdat na haar vertrek een periode van instabiliteit aanbrak, de broederoorlogen. Suverunde gaf een rustig leven op om haar ideaal, een groter Verbond, na te streven. Daarom is ze een grote inspiratiebron voor Fulia. Toch vraagt ze zich af waarom Suverunde Nivantes zo makkelijk in de steek kon laten. De Seinte Suverunde is nooit teruggekeerd naar Nivantes en veel van haar tocht is onbekend.


 

Kapiteel in klooster Monreale, Sicilë – foto Joost Uitdehaag