Nivantes

Een van de belangrijkste plaatsen in het Orwold, Fulia’s wereld, is het klooster van Nivantes. Het ligt in de delta van de rivier de Nive, helemaal in het westen. Het is gesticht door koningin Elmeia, die volgens de overlevering de stammen over de noordelijke bergen naar het Orwold bracht, en hen het eerste Verbond liet zweren. Door de band met Elmeia heeft Nivantes een speciale status in het Verbond verworven. Het klooster wordt geleid door een prioresse. Zij bemiddelt tussen graven en gravinnen, ontvangt pelgrims en geeft les aan haar novices. Rondom Nivantes is een dorp ontstaan met dezelfde naam. Nivantes is een van de weinige plaatsen waar in Fulia’s tijd de demonen, de mirrax, niet komen.

De geschiedenis van het Verbond omvat vier Tijden. In allemaal spelen de prioressen van Nivantes een grote rol.

I Tijd van Elmeia:       ~800 jaar voor Gisline. Het Eerste of Elmijnse Verbond. Dit mythische tijdperk begint met het moment dat Elmeia de zes stammen die haar gevolgd zijn een eeuwigdurende eed laat zweren. Later sticht Elmeia het klooster van Nivantes. Nadat ze gestorven is breekt er een duistere tijd aan, waarvan weinig bekend is.

II Tijd van Gisline:      0-362. Ook wel het Tweede of Gislijnse Verbond genoemd. Van deze tijd dateren de oudste geschriften. Als begin van de jaartelling wordt meestal het moment aangehouden waarop de prioresse Gisline voor het eerst de leiders van alle Landen laat samenkomen in Nivantes. Van lieverlee ontpopt het klooster zich steeds meer als bewaker van de vrede tussen de Landen. Het tijdperk eindigt met het vertrek van de prioresse Suverunde en haar getrouwen naar het oosten.

III Tijd van Oorlog:    362-467. In dit tijdperk breekt een serie van burgeroorlogen aan. Gewoonlijk wordt het onderverdeeld in: de Broederoorlogen (362-392), gevolgd door de Krijgsherentijd (392-462), en het einde van de Beweging van het ware Verbond en moord op de Verbondsridders (462-466). De tijd eindigt met Myneme en haar Honderddagentocht, waarna ze wordt ingezegend als prioresse (466-467).

IV Tijd van Myneme: 467-648. Ook wel het Derde of Myneemse Verbond genoemd. Het graafschap Gander is als sterkste graafschap uit de oorlogen gekomen en domineert de andere, maar spanningen blijven bestaan. Gewoonlijk wordt de inval van de mirrax van de oerdemon Achlais Mentron in de Landen als einde van deze tijd gekozen. Andere bronnen echter laten dit tijdperk eindigen met de geboorte van Fulia.

V Tijd van Fulia:         648-nu.


fulia3_2

Fulia komt voor het eerst aan bij Nivantes – Sander van Zijl

 

meer lezen over het Fort Agiana

meer lezen over de profetes Suverunde