Jos Lexmond van het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction las de bundel en vond er dit van: “Prachtige bundel met prachtige verhalen en een leuke omslag. Heel veel leuker kan het niet zijn. Aanschaffen!!! Genieten!!!” Hier is de link waar je de hele recensie kunt lezen, inclusief een bespreking van elk individueel verhaal. Hartelijk dank @JosLexmond voor deze recensie en voor al je werk voor SF-minnend Nederland.