Lexicon

A
Achin van Rance Zoon van Nilem, heer van Rance.
Achlais Verkorte naam van de oerdemon die in Fulia’s tijd het Orwold overheerst. Zijn volledige naam is: Rinra Imaneis Achlais Mentron.
Agiana Mythisch fort ten oosten van de bergen van Belsele, wat ooit gesticht zou zijn door verjaagde Verbondsridders.
Aindar Lid van de bende van Silhe en Elior.
Aloïs van Grimme Ridder van Culda. Zijn wapen is een kruik van sabel (zwart) op een zilveren (wit) veld.
Androise van Oueffes Ridder van Culda. Zijn wapen is een veld van sinopel en purper (groen en paars), doorsneden met een gouden (gele) horizontale balk.
Akazmenterim Naam van de oerdemon Achlais Mentron in het dialect van de Verbondsridders.
Anduresle Dorp in de Westmark, nabij Sayleche.
Annys Alcimene Fulia’s moeder en achtenzestigste gravin van Gander.
Antarinye Het tegengestelde van arinye. Geestestoestand die vrij is van haat, of bestand is gebleken tegen haat.
Arboris Gedenkboom in de tempel van de Verbondsridders in Nivantes, opgetrokken om de doden uit de broederoorlogen te eren.
Ardrim Verbondsridder, afkomstig uit het kloosterfort Chrosĕn, die Fulia in Sayleche redt.
Arinye Begrip in Nivantes voor haat die blijft woekeren en anderen aansteekt.
Asenaze Grensfort in het oosten van de Landen, gesticht door Suverunde.
Astarte Eliteregiment uit Els. Hun wapen is een halve maan in sabel (zwart) op een verticaal gedeeld veld van goud (geel) en azuur (blauw).

B
Belsele Grote bergketen in het oosten, waarachter nog onbekende landen liggen.
Berún Jager en Fulia’s vaandeldrager.
Broederoorlogen Een serie burgeroorlogen, ver voor Fulia’s geboorte.

C
Chrosĕn Belangrijk grensfort in het oosten van de Landen, gesticht door de Seinte Suverunde.
Culda Een van de zes graafschappen van de Landen en traditionele bondgenoot van Gander. Het wapen van Culda is een azuren (blauw) veld met daarop een zilveren (witte) zeeslang.

D
Dagvaart Oud recht van de gravin van Gander waarbij zij alle landen van het Verbond kan oproepen om hun legers samen te voegen, met als doel het Verbond te verdedigen.
Daín Dorpshoofd in Sayleche.
Dalure Jager in Sayleche.
Dennor Lid van de bende van Silhe en Elior.
Dietre Soldaat van de Lore, het eliteregiment uit Els.
Dufenisse Vernietigd dorp in de Westmark.

E
Eerste Jager Titel van het dorpshoofd bij de jagers van de Westmark.
Eising Dorp in de Westmark, nabij Sayleche.
Elior Bendelid uit Elune en vriend en minnaar van Silhe.
Elmeia Mythische leidster die de stammen naar het Orwold bracht. Stichtster van het Eerste Verbond. Stichtster van het klooster van Nivantes. Wordt steeds meer aanbeden als een godin die het goed voorheeft met de mensen en een voorspraak kan zijn bij Tygale, de lotsgodin.
Els Een van de zes graafschappen van de Landen en vanwege zijn grootte en ligging een van de machtigste. Aartsrivaal van Gander. Het wapen van Els is een eik in azuur op een veld van goud (blauw op geel).
Elune Eilandenrijk in de handen van autonome communes. Opgenomen in het Verbond.
Emore Teken dat novicen van Nivantes ontvangen als hun wijding voltooid is.
Esthi Dolende vrouw en waarzegster in de kampen van de Pals.
Evenive Gebied in de delta van de Nive.
Eymee van Falcengen Hartsvriendin van Fulia. Het wapen van haar familie is een gedeeld veld in sabel en zilver (zwart-wit veld, in de lengte gesplitst).

F
Fernik Opstandelingenleider uit Els en een van de eerste volgers van Fulia.
Firún Jager uit de Westmark die zich in Els aansluit bij Fulia. Zoon van Minke.
Fulia Prinses en erfgename van Gander. Fulia is tevens de naam van een bloem.

G
Gander Een van de zes graafschappen van de Landen en, omdat het als overwinnaar uit de broederoorlogen kwam, ook het belangrijkste. Het wapen van Gander is een veld van keel en sinopel (rood-groen), dwars gesplitst, met daarop een steigerend paard in zilver (wit).
Gefroi van Zomayre Belangrijke ridder van Culda en boezemvriend van Nilem van Rance. Zijn wapen is een vliegende vis in zilver op een azuren veld.
Geran van Jonis Ridder van Culda. Het wapen van Jonis is een witte bliksemschicht op een zwart veld.
Getallenleer Aan een aantal getallen wordt bijzondere waarde gehecht in de Landen. Zo is zes een heilig getal in de verering van Elmeia, omdat het oorspronkelijke Verbond zes leden telde. Zeven daarentegen wordt gezien als het getal van de wraak van de lotsgodin Tygale. Negen is een heilig getal in de verering van Suverunde, de cultus van de Verbondsridders.
Gisline    Prioresse van Nivantes en stichtster van het Tweede Verbond, nadat het Eerste uiteen was gevallen door oorlogen als gevolg van het overstromen van de Culdese kust.
Glynedis De grootste burcht in Gander, gelegen aan het riviertje Glyne en residentie van de gravinnen van Gander.
Godwins Een clan uit het zuidoosten van Gander die het lang tegen Achlais uithield.
Grimme Klein gebied in het midden van Culda.
Gyndrid Smokkelaar en gids die mensen van en naar de Pals leidt.
Gwene Jeugdvriendin van Annys, de moeder van Fulia.

H
Hendale Een van de zes graafschappen van de Landen,gesitueerd in het noorden en  bekend om zijn verfijnde smeedkunst. Het wapen van Hendale is een azuren (blauwe) veld met een zilveren (witte) beer.
Hiralle Bewaarder van de vervallen tempel van de Verbondsridders in Nivantes.
Hiro van Magnac Belangrijke ridder van Culda. Zijn wapen is een chevron (horizontale zigzag) van goud (geel) op een veld van keel (rood).
Huni Kind in het dorp Sayleche.

I
Ilse de Lène Wereldlijke naam van de prioresse van Nivantes in de tijd van Fulia.
Intinde Mythische plaats ten oosten van de bergen van Belsele, nabij het Fort Agiana.

J
Jachaim van Agiana Kapitein en boodschapper, die naar eigen zeggen uit Agiana naar de Landen is getrokken maar door veel mensen wordt beschouwd als een bedrieger.
Jagers van de Westmark Naam in de Landen voor vrijgevochten familiegroepen in de westelijke bossen van Gander.
Jesia Man uit Els en een van de eerste volgelingen van Fulia.
Jonis Klein domein in het westen van Culda.

K
Kaldenis Warme bron vlak bij de Pals.
Ki Paard van Rogan, waar Eymee vaak op rijdt.

L
Lennes Plaats in het oosten van Sprune waar in de tijd van Gisline een grote muur gebouwd is om de Landen van het Verbond te beschermen tegen een voorspelde dreiging uit het oosten.
Lindis Een van de zes graafschappen van de Landen en het meest oostelijk gelegen. Nauwelijks bewoond. Lindis heeft geen wapen maar wordt weergegeven met een veld van sinopel (groen).
Liselinde Plant in de delta van de Nive, bekend om zijn fosforescerende zaden die bij nacht uitwaaien.
Lore Eliteregiment uit Els. Hun wapen is twee gekruiste mirraxklauwen in sabel (zwart) op een gedeeld veld van goud en azuur (geel en blauw, verticaal gesplitst).
Lysain van Rance Dienster uit Culda.

M
Magnac Gebied in Culda.
Manrith Oudere ridder uit Hendale. Drager van het zwaard Dagenfals.
Meia Wijdingsteken in Nivantes in de vorm van een sterbloem op de bovenarm. Vaak gegeven aan vrouwen die hun novicetijd niet met een Emore konden afronden.
Meliande Doorwaadbare plaats en toegang tot het talud dat naar Nivantes leidt.
Mersichal van Ebisont Echtgenoot van Annys Alcimene en Fulia’s vader.
Meshoofd Lid van de bende van Silhe en Elior.
Mesisobah Edelman en leider van een groep ridders uit Hendale en belangrijke steun voor Fulia tijdens haar tocht. Drager van het zwaard Barbar.
Mici Gewijde van Nivantes en mentrix van Fulia en Eymee.
Mihain Jager en zoon van Minke.
Milodan  Broer van Mesisobah en edele uit Hendale. Drager van het zwaard Elohar.
Minke Vroeger eerste Jager van het dorp Dufenisse in de Westmark, kompaan van Fulia.
Mirrax Onderdemon die de Landen in hordes terroriseert.
Misane Gewijde in het klooster van Nivantes.
Myneme Vrouw van eenvoudig komaf die een einde maakte aan de broederoorlogen. Later wordt zij prioresse van Nivantes en verbiedt de orde van de Verbondsridders. Stichtster van het Derde Verbond, waarin Fulia geboren wordt.
Myriade Jonge vrouw die aanwezig is bij de bevrijding van Fulia uit de handen van Salrund.

N
Nilem van Rance Graaf van Culda en heer van Rance in de tijd van Fulia. Zijn wapen is een gouden faas (gele balk) op een sinopel (groen) veld.
Nivantes Belangrijk vrouwenklooster in het westen, in de delta van de Nive. De leidster draagt de titel prioresse en heeft de hoogste positie binnen de rechtsorde van de Landen.
Nive Grootste rivier van de Landen.

O
Osald Oudere dienaar van de graaf van Els en blind aan één oog.
Orvalane Uitgestorven bloem met purperen bladeren, die ooit in de delta van de Nive groeide en wordt aanbeden in het klooster van Nivantes.
Orvalyn Suverunde heeft voorspeld dat er na haar nog een Seinte zal komen, de Seinte Orvalyn. Door de Verbondsridders wordt zij gezien al degene die de Landen van de mirrax zal redden.
Orwold Gebied van de Landen, waar Elmeia haar Verbond stichtte.
Oueffes Domein in Culda.

P
Pals Grootste burcht van het graafschap Els, gelegen aan de rivier Slende en residentie van Salrund. Nog nooit ingenomen.
Perre Kind in het dorp Sayleche, vriend van Huni.
Petruis Fulia’s stiefvader en jager in Sayleche.

QR
Rance Een van de belangrijkste gebieden in Culda. 
Raura (vuurlicht) Naam van heuvel in Lindis.
Reyne Vriendje van Fulia in het dorp Sayleche.
Risse Eliteregiment uit Els. Hun wapen is een hertengewei op een gedeeld veld van goud en azuur (geel en blauw, in de lengte gesplitst).
Robah Neef van Mesisobah en belangrijke edele uit Hendale. Drager van het zwaard Eferith.
Rogan Jager en verkenner in Fulia’s leger.
Ronseival Plaats waar de legers van het Verbond een grote nederlaag leidden in de tijd van Fulia’s moeder.
Rufius Chasmion Kapitein van het eliteregiment de Lore. Oudere strijder die de nederlaag bij Ronseival nog heeft meegemaakt.
Ryex Schuilplaats van een oerdemon. In Fulia’s tijd is bekend dat er vlak bij Nivantes ooit een ryex was. Het is onbekend waar de ryex van Achlais zich bevindt.
Rykia Begrip dat ‘zij die onzinnig sterven’ betekent en gebruikt wordt voor een onzinnig offer, zoals de zinloze dood van een ridder.

S
Salrund Graaf van Els. Door ervaring en meedogenloze politiek heeft hij als laatste zijn graafschap weten te behoeden voor vernietiging door de mirrax.
Sayleche Dorp waar Fulia opgroeit met haar moeder Annys. 
Seinte Erenaam in de Landen voor een heilige vrouw.
Silhe Bendeleidster uit Elune, die zich uit nood bij Fulia aansluit.
Simt Havenmeester in Nivantes die Fulia begeleidt naar Els.
Sirinius Mythische leider uit de tijd van Elmeia die haar aanmoedigde het Verbond op te splitsen.
Slende Rivier die langs de burcht Pals stroomt.
Soel Arm gebied in Els waar de soldaten van de Lore gerekruteerd worden.
Soseaune Beroemde bard uit Culda.
Sprune Een van de zes graafschappen van de Landen. Traditionele bondgenoot van Els. Het wapen van Sprune is een veld van zilver (wit) met daarop een toren in keel (rood).
Surrunde Naam van Suverunde in het dialect van de Verbondsridders.
Suverunde Prioresse van Nivantes. Ze vertrok naar het oosten om andere stammen, andere mensen te zoeken die in haar overtuiging ook deel moesten uitmaken van het Verbond, waarna de Landen in een burgeroorlog vervielen.

T
Tierre Visser uit Nivantes die Fulia begeleidt naar Els.
Thiondar Echtgenoot van Elmeia. Met hem leidde zij de stammen voor het eerst naar het Orwold en daarmee begint de geschiedenis van de Landen en het Verbond.
Tychesant Uitspraak in de Landen die in de oude taal ‘dank, heilige Tygale’ of ‘door Tygale gezonden’ betekent.
Tygale Voornaamste (maar niet de enige) godin van de Landen. Heerseres over het lot en het toeval maar vanwege haar harteloze en onbereikbare karakter wordt ze vaak aangesproken via Elmeia.
Umtek Knopentaal, die gebruikt wordt in de Landen om berichten achter te laten.


V
Verbond Naam van de afspraak tussen de graafschappen van de Landen, om elkaar te helpen in tijden van nood. Het Eerste Verbond stamt uit de tijd van Elmeia. Daarna is het Verbond nog tweemaal opnieuw ingezworen. Fulia wordt onder het Derde Verbond geboren. Omdat het ingezegend is door de Seinte Myneme, heet het ook wel Myneems Verbond. Het bestaat dan uit de graafschappen Gander, Els, Culda, Hendale, Sprune en Lindis. Daarnaast de communes van Elune en het klooster van Nivantes. Het wapen van het Derde Verbond is een purperen roos op een zilveren (wit) veld.


Verbondsridders Sekte die is gesticht in de tijd van de Broederoorlogen, die tot doel had het Verbond in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen. Nadat de sekte verboden werd door de prioresse Myneme, trokken overlevende leden naar het oosten en enkele van hen stichtten volgens de legende het Fort Agiana. In Fulia’s tijd leven er Verbondsridders in de grensforten in het oosten, zoals Chrosĕn, en zwerven zij door de Landen, op jacht naar mirrax. Hun wapen is een veld van keel (rood) met daarop een cirkel in zilver (wit). Individuele Verbondsridders dragen vaak ingewikkelde tatoeages van ineengrijpende cirkels. Verbondsridders hebben gezworen alleen mirrax te bevechten, geen mensen.


W
Westmark Moeilijk begaanbaar bosgebied in het westen van Gander, bewoond door families die leven van de jacht en visserij.
Willigens Een clan rond het Nivegebied die het lang tegen Achlais uithield.
Wolfel Verkenner uit de Pals.

X
Xreyutna Naam in de Landen voor een oerdemon, die mirrax aanstuurt.

Y
Yrykia Begrip dat ‘zij die zinnig sterven’ betekent en gebruikt wordt voor een offer dat is gebracht in dienst van het Verbond, meestal als iemand sterft.
Yvranx Verbondsridder en bewaker van het graf van Suverunde.

Z
Zendai Heilig voorwerp in de jagersdorpen, gevlecht uit verknoopte lokken van overleden dorpsgenoten.
Zennes Domein in Culda.
Zomayre Kuststad op een schiereiland in Culda, het laatste gebied in dat graafschap dat verdedigd werd tegen de mirrax.
Zwaarden van naam In het noorden, waar de smeedkunst door ridders zelf beoefend wordt, worden de beste wapens geëerd met een naam. Bekende zwaarden zijn Barbar, gedragen door Mesisobah, en Dagenfals, gedragen door Manrith.